Gyorsteszt

Ismerje meg a modellt, majd határozza meg az Ön szervezetének helyzetét gyorstesztünkkel:

Ahogyan a szervezetek nőnek és korosodnak, előre látható életciklus szakaszokon (viselkedés mintázatokon) haladnak keresztül. Mindegyik szakasz növekvő komplexitást, új és egyedi kihívásokat hoz. Vannak olyan szakaszok, ahol az addig sikert sikerre halmozó működési mód – gyökeres változtatás nélkül – a további növekedés kerékkötőjévé válik. Az, hogy a vezetés milyen jól vagy rosszul kezeli ezeket a kihívásokat, meghatározza a szervezet sikerét vagy bukását (Ichak Adizes életciklus modellje alapján).

MEGSZÜLETÉS ELŐTT

A szervezet csak egy ötletként létezik, a fókusz az álmokon és lehetőségeken van. Ezen szakasz alapvető célja az ötlet másokon való tesztelésével az alapító lelkesedésének és elkötelezettségének kiépítése. Ideális esetben ez a valóság teszt tapasztalt üzletemberek bevonásával történik, akik különösen a marketing és finanszírozás területén tesznek fel kemény kérdéseket. Minél nagyobb a kockázat, annál nagyobb elkötelezettségre van szükség. A szervezet akkor születik meg, amikor az alapító és a befektetők kockázatot vállalnak.

CSECSEMŐ KOR

Az alapító felvállalja a pénzügyi kockázatot (például: otthagyja a fizető munkáját, aláír egy irodabérletet vagy megígéri egy adott termék adott időre való leszállítását), és ezzel a szervezet jellege drasztikusan eltolódik az ötletektől a cselekvés irányába. Értékesítésre és készpénzre van szükség a számlák kifizetéséhez. A szervezet nem tud túl sok hibát megengedni magának, az alapítónak mindenre szorosan kell figyelnie, aki ezért mindent centralizál. Tapasztalatok és precedensek hiányában a teljesítés nem konzisztens és sérülékeny. Csecsemőkori halál akkor következik be, ha az alapító elveszti az elkötelezettségét vagy a szervezet menthetetlenül a fizetőképességét.

„GYERÜNK-GYERÜNk” KOR

A készpénz, tevékenység, és beszállítás elért egy bizonyos szintű stabilitást, a termékhűség növekszik, és a termelés/szolgáltatás már nem jelent napi krízist. A szervezet nem csak túlél, hanem virágzik. Jellemző a fókusz hiánya, minden prioritássá válik és extrém értékesítés orientáció fejlődik ki. Előrehaladott állapotban a szervezet túlnövi az alapító személyes vezetői stílusának és filozófiájának implementációs képességeit. A továbbiakban ez már nem egy egyszemélyes show. Ha a tulajdonosi és professzionális vezetői szerepeket nem sikerül szétválasztani, a szervezet alapítói, családi vagy baráti csapdába esik.

SERDÜLŐ KOR

Ezen szakaszban a szervezet érzelmileg újjászületik, megtalálja az alapítótól vagy az alapítóként viselkedő menedzsmenttől független életét. Ez az újjászületés fájdalmasabb és hosszabb, mint a Csecsemő korban lezajló fizikai születés. A szervezetnek hatékony menedzsment alrendszereket kell létrehoznia, és intézményesítenie (személytelenítenie) kell a vezetését és vállalkozói szellemét. A Serdülő kori szervezet a siker és kudarc határán inog. Idő előtti öregedés akkor következik be, amikor a kemény belső harcokban a szervezet elveszti a vállalkozó szellemét, amely rugalmasságot valamint víziót és hajtó erőt biztosító környezettudatosságot jelentett neki.

FELNŐTT KOR

A Felnőtt kor az életciklus optimális szakasza, amikor a szervezet végül eléri a kontrol és rugalmasság egyensúlyát. A szervezetet egy üzenet vezeti és irányítja – a vízió, létezésének miértje. A szervezetnek intézményesített vezetési folyamata, kontrolált és gondozott kreativitása, közös céljai, tudatos fókusza és prioritásai, működő rendszeri és szervezeti struktúrái, előre jelezhető kiválósága, értékesítés- és profit margóban való növekedése, szervezeti termékenysége, és külső-belső szervezeti integrációja és kohéziója van(nak). A legnagyobb kihívás a Felnőtt korhoz tartozó állapotban való maradás.

MEGÁLLAPODOTTSÁG

A Megállapodottság az életciklus görbe tetőpontján található, de nem kívánatos hely. A szervezet elkezdte elveszíteni rugalmasságát, vezető, létrehozó erejét, valami újat alkotni vágyát, életerejét és elindult az öregedése. A szervezet veszít a kreativitásának, innovációjának és változás iránti lelkesedésének erejéből. Egyre több ember ragaszkodik a precedensekhez és támaszkodik arra, ami a múltban működött. Amikor egy szervezet elkezd öregedni, a jelenség nem fog megmutatkozni a pénzügyi jelentéseiben. Valójában pont az ellentettje igaz, a megállapodott szervezet gyakran dúskál a készpénzben és erős pénzügyi kimutatásokkal bír.

ARISZTOKRÁCIA

A rugalmasság egyenletes csökkenésének hatása elkezd egyre nyilvánvalóbbá válni az Arisztokráciában. A szervezet elhanyagolta a hosszú távú lehetőségek felkutatását, fókusza egyre inkább rövid távúvá válik. A legtöbb esetben céljai pénzügy orientáltak és kicsi kockázatúak. A szervezet felvesz egy olyan működést, amelyben folyamatosan növeli a távolságot az ügyfeleitől és csökkenti a vállalkozói szellemet. Kevesebb hosszú távú szemponttal az Arisztokratikus szervezet klímája viszonylag áporodott. Vihar előtti csend van. Az emberek mosolyognak és kesztyűs kézzel bánnak egymással.

KORAI BÜROKRÁCIA

A szervezet nem képes visszafordítani a lefelé menő spirált, a bevétel esik, a piaci részesedés folyamatosan zsugorodik, és a mesterséges javítgatások már nem működnek. Az eredmények elkerülhetetlenek és cáfolhatatlanok. A menedzsment egymás iránti csodálata szertefoszlik, boszorkány üldözés veszi kezdetét. A szervezet ezen a ponton inkább arra fókuszál, hogy ki okozta a problémát, mintsem, hogy mit tegyünk vele. A menedzserek egymással harcolnak, a szervezeti teljesítmény folytatja könyörtelen esését, és a paranoia felerősödik. A félelemnek és bizalmatlanságnak kitett tehetséges embereket vagy kirúgják, vagy maguktól elmennek. A szervezet végül csődbe megy vagy egy a kormány által támogatott érett Bürokráciává válik.

BÜROKRÁCIA

Bár halottnak kellene lennie, a szervezetet Bürokráciában mesterséges életfenntartás tartja életben. Ez a szervezet harmadik születése. Csak a szabályokra és eljárásokra fókuszálva a szervezet képtelen magának elegendő erőforrásokat generálni. Azzal az egyszerű ténnyel igazolja a létezését, hogy egy másik entitásnak érdeke támogatnia őt. A bürokratikus szervezet szétesett, imádja a leírt szavakat és ésszerűség helyett rítusok működtetik.

HALÁL

Szervezeti halál akkor következik be, amikor senki nem marad elkötelezett a szervezet életben tartására.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _